Warunki gwarancji

Strona główna

Warsztat udziela 12 miesięcznej gwarancji na regenerowane gaźniki i w tym czasie zobowiązuje się usunąć występujące usterki przedłużając gwarancję o czas postoju samochodu z winy gaźnika.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek :

  1. Zdarzeń losowych ( do których zaliczają się wypadki )
  2. Zanieczyszczenie gaźnika osadem ze zbiornika lub gazowe
  3. Ukrytych wad materiałowych lub części
  4. Zerwanej plomby gaźnika ( zdjęcie pokrywy gaźnika )
  5. Samowolnych napraw dokonywanych przez osoby niepowołane

Zgłoszenie reklamacji

Gwarancja jest wystawiana na nazwisko właściciela samochodu i jest przesyłana e-mailem w postaci pliku PDF. Zgłoszenie reklamacji jest więc tą samą drogą wysyłając wypełnioną kartę gwarancyjną z opisem usterki i przysłaniem gaźnika do naprawy. Koszt reklamacji i przesyłki ponosi warsztat.

Telefon kontaktowy : +48 600 - 057 - 057