Opisy gaźników Pierburg 32 1B1.

wstecz wstecz

Gaźnik Pierburg 32 1B1 jest gaźnikiem górnego ssania (gaźnik opadowy).Posiada ręczną ssawkę.Poniższe zdjęcia pokazują i opisują gaźnik.


Widok na śruby regulacyjne.

Widok na śrubę regulującą powietrze i skład mieszanki. Śruby regulacyjne składu
mieszanki powietrznej (gruba) i
(cienka)

Widok gaźnika z boku od strony zaczepu linki gazu.

Gaźnik widziany z boku od strony zaczepu linki gazu widoczy otwór śruby regulacji powietrza do składu mieszanki. Podgrzewacz kanału mieszanki

Widok gaźnkia od strony urządzenia wzbogacania mieszanki.

W tym widoku jest urządzenie do wzbogacania mieszanki i układ wspomagający Układ wspomagający

Widok gaźnika od strony urządzenia ssawki ręcznej

Widok ssawki i wtyczki do podgrzewania kanału mieszanki

Widok komory pływakowej z tłoczkiem do wstrzyku paliwa

Widok na komorę pływakową i miejsce tloczka wstrzykującego paliwo do gardzieli Składowe tłoczka pompki wstrzykującej paliwo do gardzieli